Annons
X
Annons
X

Kristdemokrater vill ha arbetsmarknadspeng

Ge arbetslösa en särskild omställningspeng, som kan användas på valfri arbetsförmedling. Det föreslås i en rapport från kristdemokraterna. Pengens storlek ska variera beroende på den arbetslöses situation.

2007 blev ett rekordår på arbetsmarknaden. Arbetslösheten var den lägsta sedan början av 1990-talet, och antalet sysselsatta det högsta sedan Statistiska centralbyråns mätningar inleddes 1963.

Regeringens arbetsmarknadspolitik har haft ”märkbar effekt”, konstaterar kristdemokraternas Stefan Attefall, ordförande i riksdagens finansutskott, och ­Désirée Pethrus Engström, ledamot i arbetsmarknadsutskottet.

Men de förändringar som hittills har genomförts räcker inte, utan ”processen måste skyndas på”, slår de fast i en rapport som presenteras idag. Kd-ledamöterna vill därför införa en så kallad omställningspeng.

Annons
X

Tanken är att varje arbetssökande ska tilldelas en peng, som han eller hon kan använda på valfri arbetsförmedling.

– Det här är ett sätt att lägga makten i händerna på den enskilde. Idag känner många att de inte får hjälp i rätt tid, säger Désirée Pethrus Engström.

Storleken på den statliga pengen ska variera, beroende på den arbetssökandes behov.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Det betyder att arbetsförmedlingen får högre ersättning om den hittar ett jobb åt någon som, exempelvis på grund av låg utbildning eller bristande språkkunskaper, bedöms stå långt från arbetsmarknaden.

  – Det är ju mycket lättare för en akademiker att få jobb, än för någon som har varit sjuk i fem år, förklarar Désirée Pethrus Engström.

  De två kd-politikerna anser också att arbetsförmedlingens ”dominerande roll” måste brytas, och förespråkar en mångfald av aktörer. Arbetsförmedlare som vill ta över sin arbetsplats, och driva den i privat regi, ska kunna få statligt avknoppningsstöd.

  Enligt Sven-Erik Österberg, arbetsmarknadspolitisk talesman, för socialdemokraterna, väcker kristdemokraternas förslag om en omställningspeng en rad frågor.

  – Hur stor ska pengen vara? Hur vet man att nivån blir rätt? Det här verkar lite panikartat i ett läge när man ser att det är väldigt många som står utanför arbetsmarknaden, säger han.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X