X
Annons
X

Krislabbet – här iscensätts pandemi och eldsvåda

Du är instängd i ett fönsterlöst rum medan elden slickar väggarna och röken väller upp. Stiger pulsen? Det är precis den effekten som forskarna vill åt i det nyinvigda risk- och krislaboratoriet i Östersund.

Läs mer om Katastrofbeteende
Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

I ett åtta gånger åtta meter stort rum har Mittuniversitet i Östersund nyligen invigt ett risk- och krislaboratorium. Runt om på väggarna kan till exempel en våldsam eldsvåda visualiseras. Förstärkt med rök, brandlukt, ljuseffekter, värmestrålar och surroundljud blir resultatet påtagligt realistiskt, enligt sociologen Erna Danielsson som är chef för labbet.

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 3

Brandscenariot är bara ett av många tänkbara som kan iscensättas innanför rummets väggar.

Foto: Aline Sparf Bild 2 av 3

”Nu kan vi undersöka hur man som vanlig medborgare agerar och fattar beslut i en krissituation”, säger Erna Danielsson som är chef för labbet.

Foto: Sandra Pettersson Bild 3 av 3
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X