Annons
Krönika

Mauricio Rojas:Kriserna kommer i löftenas spår

Under strecket
Publicerad

För drygt 20 år sedan kollapsade den gamla svenska välfärdsstaten. En makalös offentlig expansion hade lett till en mycket stor stat, vars utgifter kom att motsvara nästan två tredjedelar av landets BNP. En omfattande planekonomi hade trängt undan både den marknadsekonomiska sektorn och civilsamhället. Ett högt skattetryck kombinerat med höga bidragsnivåer hade trängt undan arbetsincitamenten. Medborgarna hade allt mer omvandlats till undersåtar av en mäktig stat som tog på sig uppgiften att lägga deras liv till rätta. Med andra ord, Pomperipossalandet hade fullbordats och gick omkull, ty det blev ekonomiskt och moraliskt ohållbart.

Ingen annan demokratisk stat hade nått liknande dimensioner och därför vad det just Sverige som i början på 1990-talet upplevde vad andra skulle uppleva 20 år senare. Grunden för dagens europeiska kris, med centrum i Sydeuropa, är densamma som för den svenska 90-talskrisen: en stat som i populistisk anda lovar guld och gröna skogar under de goda expansionsåren för att hamna i obestånd så fort konjunkturen vänder.

Annons
Annons
Annons