Annons

Lars O Ericsson:Krisens Europa kan lära av Saint-Simon

SAMHÄLLSFILOSOFI Hans ”utopiska socialism” kom att få stort inflytande på marxismen, och insikten att samhällssystem bara består så länge de förmår leverera vad medborgarna kräver är fortsatt högaktuell. Nu har Henri Saint-Simons samlade verk utkommit i Frankrike.

Uppdaterad
Publicerad

Fransk adelsman, äventyrare, revolutionär, markspekulant, publicist, filosof och utopisk socialist. Henri Saint-Simon (1760–1825) var allt detta och mer därtill. Men så levde och verkade han också under en av de mest omtumlande perioderna i västvärldens historia. Som ung militär deltog Saint-Simon aktivt i den amerikanska revolutionen. 1781 var han med om belägringen av Yorktown under general George Washingtons befäl. Vid ett sjöslag mot engelsmännen året därpå blev Saint-Simon sårad, varefter han återvände till hemlandet Frankrike. När den franska revolutionen bröt ut, stödde Saint-Simon den entusiastiskt. Han avsade sig demonstrativt sitt adelskap – som Claude-Henri de Rouvroy, greve av Saint-Simon – och han erhöll rentav ett par utmärkelser för
civisme (god medborgaranda), beviset på att man var en sann revolutionär.

Saint-Simon gjorde sig samtidigt en förmögenhet genom markspekulation. I samband med revolutionen köpte han upp konfiskerade markegendomar, vilka såldes ut billigt av den nyblivna republiken. Denna förmögenhet kom emellertid att rätt snart gå upp i rök. I sin roman ”Paris” skriver Émile Zola att det var en annan utopisk socialist – Charles Fourier – som ”hjälpte till” att ruinera Saint-Simon. Under de sista åren av sitt liv var Saint-Simon hur som helst närmast utfattig. Under Robespierres terrorvälde var det dessutom nära att han, liksom så många andra av revolutionens barn, blivit avrättad. Han arresterades 1793, misstänkt för kontrarevolutionär verksamhet, men släpptes följande år efter det att Robespierre själv avrättats. Under direktoratet (1795–99) deltog Saint-Simon i de fransk-engelska fredsförhandlingarna i Lille.

Annons
Annons
Annons
Annons