Annons

Krisen utnyttjas för att ge mer makt till EU

Vi bör dra en tydlig linje mellan å ena sidan de länder som vill styras från Bryssel och å andra sidan de länder som i första hand vill använda samarbetet för att öka frihandeln och den fria rörligheten inom Europa. För Sveriges del kan det knappast vara aktuellt att delta i ett fördjupat samarbete som bland annat innebär att vi avhänder oss vår självständiga budgetpolitik, skriver Karl Sigfrid och Andreas Norlén (M).

Publicerad

“Slösa aldrig bort en bra kris”, sa Obamas stabschef Rahm Emanuel när finanskrisen slog till 2008. En kris ger dig nämligen, resonerade han, chansen att genomföra sådant som annars aldrig skulle vinna acceptans.

På samma sätt resonerar i dag de europeiska politiker som vill ge mer makt till EU. På EU-toppmötet i Bryssel
diskuterar nu regeringscheferna huruvida det är den vägen som Europasamarbetet ska gå. Den rörelse i riktning mot mer centralism som vi ser är ingenting som har uppstått till följd av finanskriser eller skuldkriser – den har funnits i årtionden – men i takt med att krisen fördjupas ser EU-institutionerna och vissa medlemsstater ett allt bättre klimat för att genomdriva drastiska maktförskjutningar.

Annons
Annons
Annons