Annons

Krisen som väckte nationalismen i Europa

Tysk propaganda från slutet av 1800-talet: barn leker ”Die Wacht am Rhein”, ”beredda att försvara sitt fredsälskande hemland mot de krigiska franska grannarna.”
Tysk propaganda från slutet av 1800-talet: barn leker ”Die Wacht am Rhein”, ”beredda att försvara sitt fredsälskande hemland mot de krigiska franska grannarna.” Foto: Historia/REX/TT

Den händelse som förde de nationalistiska tankegångarna till Skandinavien var framförallt Rhenkrisen 1840. Frankrike krävde att få dra gränsen mot Tyskland vid floden Rhen. Utspelet fick de nationalistiska känslorna att svalla bland tyskarna.

Under strecket
Publicerad

Dick Harrison.

Foto: TT

Fråga: ”Jag har läst att den europeiska nationalismen, i modern bemärkelse, föddes när franska värnpliktsarméer tågade ut mot landets fiender på 1790-talet. Värnplikten, Marseljäsen, trikoloren med mera förvandlade parisare, normander, picarder och alla de andra till ett franskt folk. Fransmännen blev nationalister. Deras fiender följde exemplet genom att börja betrakta sig som tyskar, italienare, med mera. Men när slog detta igenom på allvar? När Napoleonkrigen tagit slut återgick ju statsmännen till det gamla och återupprättade de gamla konservativa regimerna. När fick nationalismen sitt stora genomslag?”

Dick Harrison: Frågan är svår att besvara eftersom tidpunkten varierade länderna emellan, men om jag måste nämna ett specifikt skeende blir det 1840, under den i Sverige föga uppmärksammade internationella kris som brukar kallas Rhenkrisen. Framför allt var det nu som tyskarna blev stora nationalister, något som i förlängningen också influerande opinionerna hos skandinaver och andra folk.

Annons
Annons
Annons