X
Annons
X

Krisen skulle kunna slå hårt mot Sverige

Den politiska turbulensen i USA skulle snabbt kunna få förödande konsekvenser för en öppen ekonomi som Sverige. Enbart de svenska storbankerna har en dollarexponering motsvarande över 1 000 miljarder kronor.

En uppblossande oro kring USA:s betalningsvilja kan snabbt bli ödesdiger också för Sverige. De buffertar som de svenska bankerna har byggt upp efter Lehman-kraschen riskerar ganska snart att vara otillräckliga.

Vid årsskiftet uppgick storbankernas direkta dollarexponering till ett värde motsvarande 1 089 miljarder kronor. Det uppger Riksbanken, som årligen sammanställer uppgifterna från bankernas årsredovisningar. Mest dollarexponerat i december i fjol, var Nordea. Den aktuella exponeringen lämnas visserligen löpande till Finansinspektionen, men klassas där som konfidentiell. Den indirekta dollarexponeringen är dock mångfalt större.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X