Annons
X
Annons
X

Krisen hotar att stänga kyrkor

Storstädernas församlingar har drabbats hårdast av finanskrisen. 2011 däremot spås bli ett krisår för hela Svenska kyrkan med 100 miljoner kronor i minskade medlemsavgifter.

[object Object]
Domprost Åke Bonnier i Stockholms domkyrkoförsamling, här framför S:t Jacobs kyrka, är rädd att kortare öppettider kan bli aktuellt för den här kyrkan liksom för Storkyrkan redan från årsskiftet på grund av församlingens försämrade ekonomi. Foto: PATRIK LUNDIN

– Det kommer att bli ett svagt ekonomiskt år för kyrkan då intäkterna sannolikt kommer att sjunka, säger Gunnar Nygren vid Kyrkokansliets ekonomiavdelning.

Elva miljarder kronor fick Svenska kyrkan in i medlemsavgifter förra året. Tillsammans med begravningsavgiften står den för drygt 80 procent av kyrkans totala intäkter. Eftersom kyrkoavgiften baseras på medlemmarnas beskattningsbara inkomst slår lågkonjunkturen och arbetslösheten hårt mot kyrkan.

Under 2009 och 2010 kommer kyrkan fortfarande att leva på ”de goda åren” enligt Gunnar Nygren. Det är först 2011 som kyrkoavgiften beräknas minska med 100 miljoner kronor, enligt kyrkans egna beräkningar, baserade på prognosen från Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Annons
X

– Det här förstärker en effekt som vi har haft länge, och som leder till att församlingarna i ökad omfattning samarbetar eller direkt går samman med sina grannar och delar på tjänster, säger Gunnar Nygren.

Kan det bli aktuellt att kyrkor stängs och personal varslas?

– Ja, det kan få sådana konsekvenser. Ur församlingarnas synvinkel finns därför anledning att samla i ladorna de två närmaste åren.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Men landets församlingar har så här långt klarat sig relativt lindrigt undan finanskrisen, med undantag för storstadsförsamlingarna.

  – Det beror på att man har tillgångar i aktier i mindre utsträckning ute i landet. Där har man mer obligationer och bankmedel, säger Gunnar Nygren.

  Stockholms domkyrkoförsamling som är beroende av utdelningen från aktieaffärer, har sett hur pengarna har halverats sedan årsskiftet.

  Församlingen består av tre kyrkor med totalt 3 000 medlemmar: Centralt belägna S:ta Clara kyrka, Storkyrkan i Gamla stan och S:t Jacobs kyrka i Kungsträdgården.

  – Vårt aktieinnehav har kunnat bidra till att balansera vår budget så att vi de två senaste åren till och med kunnat ligga på något plus, säger domprosten Åke Bonnier.

  Församlingen har redan skurit kraftigt i budgeten och fått ner underskottet från minus 5,4 miljoner till minus 2,6 miljoner. Med den budgeten skulle församlingen kunna leva ytterligare ett år till.

  Nu vädjar man till nationell nivå och till Stockholms stift om kraftfulla bidrag. Utan pengarna riskerar S:t Jacobs kyrka att stänga.

  – Vi har aldrig tidigare haft något fall där man har begärt pengar på grund av att man förlorat pengar på placeringar, i alla fall inte under 2000-talet, säger Gunnar Nygren.

  – Det skulle inte se särskilt bra ut om en kyrka i city fick stänga för att det inte finns pengar att hålla den öppen, det sänder mycket konstiga signaler, säger Åke Bonnier.

  Redan från årsskiftet kan kortare öppettider komma att bli aktuellt i både Storkyrkan och S:t Jacobs kyrka. Besparingarna riskerar också att slå hårt mot kyrkans musikaliska verksamhet.

  – För våren finns ett generalprogram som kommer att genomföras, men exakt hur det blir kan vi inte säga än. Vi har försökt skära så det inte drabbar alla. Men det kommer att bli färre körer under gudstjänsten och vi kommer inte att ha råd med lika många framträdanden. Vi behöver hjälp av donatorer, inte minst för den musikaliska verksamheten.

  Annons
  Annons
  X

  Domprost Åke Bonnier i Stockholms domkyrkoförsamling, här framför S:t Jacobs kyrka, är rädd att kortare öppettider kan bli aktuellt för den här kyrkan liksom för Storkyrkan redan från årsskiftet på grund av församlingens försämrade ekonomi.

  Foto: PATRIK LUNDIN Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X