Annons

Austerity measures. The new Greek poetryKrisen har sporrat poeterna

Foto: Staffan Löwstedt

Konkurser, nedskurna pensioner, hunger, brist på el och vatten. En ny bok samlar unga grekiska poeter som skriver i åtstramningspolitikens kölvatten.

Under strecket
Publicerad

Det är inte någon nyhet. Gång på gång i historien tycks tider av oro alstra poesi. Att denna form sätts i rörelse när människors liv begränsas har olika skäl. Ofta blir dikten en utväg när andra uttryckskanaler har täpps till. Men man kan även tänka sig andra samband. Till exempel: stränga villkor kräver en strängare språklig gestalt. Eller tvärtom: när man måste hålla igen på allt, går det åtminstone att slösa med ord och språk, låta det flöda i olika former och omgivningar. Den litterära variationen, mångfalden, excessen blir ett sätt bjuda motstånd och ge kropp åt en annan värld.

Alla dessa kopplingar aktualiseras i en bok som nyligen utkom på Penguin. ”Austerity measures” är namnet på en tvåspråkig antologi som ger en bild av det vibrerande poetiska liv som frodats i finanskrisens Grekland. Mångröstad och myllrande – fyrtionio poeter och tjugosex översättare tar plats på sidorna – visar boken på något bortom de dominerande men förenklande berättelser som levererats av politiska aktörer, finansinstitut och allehanda ekonomiska intressenter, och av de medier som inte förmått problematisera de senares ärenden.

Annons
Annons
Annons