Annons

”Krisåtgärderna som gynnar jobb och klimat”

Finansmarknadsminister Per Bolund (MP), finansminister Magdalena Andersson (S) och ekonomiskpolitiska talespersonen Mats Persson (L) vid en pressträff om ekonomiska åtgärder mot coronakrisen i slutet av april.
Finansmarknadsminister Per Bolund (MP), finansminister Magdalena Andersson (S) och ekonomiskpolitiska talespersonen Mats Persson (L) vid en pressträff om ekonomiska åtgärder mot coronakrisen i slutet av april. Foto: Emma-Sofia Olsson

Många länder initierar nu massiva återhämtningspaket. Vi presenterar i en ny forskningsrapport vilka åtgärder som vore bra både ur pandemi- och klimatsynpunkt, skriver sex nationalekonomer.

Under strecket
Publicerad

Under våren har flera länders regeringar, däribland Sveriges, lanserat stimulanspaket för att lindra den ekonomiska krisen som följt i coronapandemins kölvatten. Samtidigt höjs röster om att utnyttja tillfället när så stora åtgärder ska vidtas till något som är bra för klimatet. Både inom EU och i Sverige har diverse förslag lagts fram. Liknande ambitioner fanns efter finanskrisen 2009, men resultatet blev skralt. Hur kan vi förhindra att detta händer igen? Ett problem är att det saknats en analys som visar vilka gröna investeringar som kan hjälpa oss ur den nuvarande ekonomiska krisen. Klimat- och pandemiambitionerna får ju inte underminera varandra.

Men vilka åtgärder och styrmedel ska vi då satsa på? För att hantera de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset menar vi att det framför allt är viktigt att motverka uppsägningar och arbetslöshet, både för att hålla uppe efterfrågan i ekonomin samt för att säkerställa försörjning och välfärd. Därför har vi i en ny forskningsrapport, som accepterats för publicering i tidskriften Environmental and Resource Economics, systematiskt analyserat olika stimulansåtgärders långsiktiga klimatpåverkan, samt vilken effekt klassiska klimatstyrmedel kan ha på den rådande ekonomiska krisen. Analysen utgår från data över uppsägningar och arbetskraftsintensitet inom olika ekonomiska sektorer och branscher samt vilken utsläppsintensitet som råder därinom.

Annons
Annons
Annons