Annons
X
Annons
X

Krisande banker i EU kan dämpa svensk tillväxt

Ett krisande banksystem i EU skulle kunna leda till att svensk export utvecklas sämre än väntat och en mer dämpad BNP-tillväxt. Men utvecklingen i euroområdet kan också bli starkare än väntat, vilket skulle gynna Sverige. Det skriver regeringen i sin vårbudget.

Av Direkt
Vårbudgeten 2017
Deutsche Banks huvudkontor i Frankfurt.
Deutsche Banks huvudkontor i Frankfurt. Foto: Michael Probst/AP

I riskalternativet med en sämre utveckling bedöms svensk BNP öka med 1,7 procent nästa år, i stället för huvudscenariots prognos på 2,2 procent.

"Den lägre exporttillväxten leder till en mer dämpa BNP-tillväxt och ett lägre resursutnyttjande jämfört med i huvudscenariot. Detta får till följd att inflationen utvecklas svagare och Riksbanken höjer reporäntan i en långsammare takt", skriver regeringen.

I alternativet med en starkare utveckling än väntat spås BNP öka med 2,4 procent nästa år.

Annons
X

Uppåtrisken är, enligt regeringen, att investeringarna i euroområdet återhämtas snabbare än väntat vilket påverkar Sverige positivt eftersom euroområdet är landets viktigaste exportmarknad.

Något som talar för detta bättre scenario är bland annat att indikatorer tyder på stigande förtroende i näringslivet och att bankutlåningen till hushåll och företag har ökat.

"För att möta en högre omvärldsefterfrågan förväntas även svenska företag öka sina investeringar. Det leder till en ökad BNP-tillväxt och ett ansträngt resursutnyttjande i svensk ekonomi. Det högre resursutnyttjandet skapar ett större utrymme för företag att höja sina priser… får till följd att inflationen stiger. Det får till följd att Riksbanken höjer räntan i en snabbare takt", skriver regeringen.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se
  Annons
  Annons
  X

  Deutsche Banks huvudkontor i Frankfurt.

  Foto: Michael Probst/AP Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X