Annons

Kris för utrikesrepresentationen

AMBASSADER Nedläggningarna av svenska ambassader och generalkonsulat har en sådan omfattning att de allvarligt skadar svenska intressen både internationellt och hemma i Sverige. Det skriver förre utrikesministern Jan Eliasson.

Under strecket
Publicerad

Vårt land är starkt beroende av omvärlden. Vi är exportberoende, vi vill främja svenska investeringar i utlandet och utländska i Sverige, vi reser över gränserna mer än någonsin och vi vill öka internationellt forsknings- och kulturutbyte. Vår välfärd och vårt samhälles fortsatta vitalitet är avhängiga av att vi aktivt deltar i internationellt samarbete. För allt detta spelar vår utrikesrepresentation en viktig roll.

Det är avgörande att Sveriges regering och riksdag värnar om en stark representation i världen för att tillvarata svenska intressen och medverka till lösningar av dagens globala problem. De senaste årens utveckling visar att regering och riksdag inte levt upp till detta ansvar. Nedläggningarna av svenska ambassader och generalkonsulat har en sådan omfattning att de allvarligt skadar svenska intressen både internationellt och hemma i Sverige.

Annons
Annons
Annons