Annons

”Kriminella kommer inte skaffa licens, Damberg”

Inrikesminister Mikael Damberg (S) vill skärpa vapenlagarna och införa licenskrav för vapenmagasin.
Inrikesminister Mikael Damberg (S) vill skärpa vapenlagarna och införa licenskrav för vapenmagasin. Foto: Tomas Oneborg

Magasinreglering kommer inte att göra det svårare för gängkriminella. Det kommer i stället att slå mot några av de mest laglydiga medborgarna i Sverige, skriver flera debattörer.

Under strecket
Publicerad

Sverige står inför stora utmaningar när det gäller tryggheten. Gängvåldet breder ut sig över landet och fler och fler oskyldiga faller offer. Som en av lösningarna till detta har inrikesminister Mikael Damberg (S) ansett att flera av de hårda reglerna för vapeninnehav och licenskrav behöver bli ännu hårdare. Förslagen kommer dock försvåra livet för Sveriges jägare och sportskyttar utan att ha någon effekt på de kriminella gängen.

En av frågorna som inrikesministern tagit upp är innehav av vapenmagasin. Mikael Damberg vill införa ett licenskrav på innehav av magasin för att lättare kunna komma åt gängens vapenarsenaler. Detta argument faller platt då det redan i dag finns lagstiftning som möjliggör för polisen att beslagta magasin om det finns misstanke om att de kommer användas för kriminella handlingar. Detta är något som flera sakkunniga redan förtydligat. Ett ytterligare problem med regeringens lagförslag är att ordet magasin inte definieras. Vad är ett magasin? Är det plast och en fjäder? Lagrådet har hårt kritiserat regeringens avsaknad av definition och kritiken är av den beskaffenhet att den inte kan kringgås genom att omformulera lagförslaget.

Annons
Annons
Annons