Annons

Kriminalvården allt farligare

Antalet arbetsolyckor inom Kriminalvården har nästan fördubblats de senaste fem åren. Och i Arbetsmiljöverkets statistik över alla yrken i Sverige ligger branschen långt över snittvärdet.

Publicerad

”Våld eller hot från person utanför företaget” är den kategori som oftast anges för de arbetsolyckor som inträffar personal inom Kriminalvården. Totalt anmäldes förra året 118 arbetsskador kategoriserade som olyckor till Arbetsmiljöverket, att jäm- föra med 2007 då 64 olyckor registrerades.

En av de som slutat just på grund av hot och våld är den tidigare vårdaren Johnny Lundell som i gårdagens SvD berättade att han inte längre litar på Kriminalvårdens säkerhetstänk.

Annons
Annons
Annons
Annons