Annons

Krigsretoriken skadar kvinnosaken

kvinnojourer Män görs till fiender inte på grund av vad de gör utan på grund av vad de är. Med denna kollektiva skuldbeläggning genererar radikalfeminister ett mentalt undantagstillstånd som gör hatet i samhället respektabelt, skriver professor Per Bauhn.

Publicerad

Debatt | Könskriget i SVT
Sveriges Televisions program Dokument inifrån den 15 maj gav inblickar i den svenska radikalfeminismen som för många bör ha tett sig skrämmande. Det framkom att personer i ledande ställning i Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige (ROKS) är övertygade om att ett nätverk av män i ledande ställning - jurister, poliser, näringslivsföreträdare - regelmässigt ägnar sig åt satanistiska ritualer, där kvinnor, barn och foster offras och utsätts för pedofila övergrepp. Kvinnor som är gravida, eller för satanisternas räkning gjorts gravida, sövs ned och det ofödda barnet skärs ut för att direkt offras. Att inga ritualoffer av barn kunnat konstateras i Sverige fungerar för radikalfeministerna bara som ett bevis på hur slugt och välförgrenat detta nätverk är. När reportern frågar en av dessa ledande feminister hur hon vet att satanistoffer förekommit när inga lik påträffats, svarar hon bara med en motfråga: ”Hur vet du att det inte förekommit offer?”

Konspirationsteorin om det
satanistiska nätverket ingår som en komponent i en mer övergripande föreställning om att det pågår ett krig mellan män och kvinnor, att män i allmänhet är förövare och kvinnor i allmänhet är offer. Som ordföranden i ROKS, Ireen von Wachenfeldt, uttrycker det i programmet: ”Vi har ett inbördes världskrig - och det är ett könskrig”.
Denna krigsretorik genererar i sin tur ett mentalt undantagstillstånd, där man upplever sig ständigt hotad och där egna aggressiva handlingar alltid finner sitt rättfärdigande i övertygelsen att man är ett offer. Avvikelser tolereras inte. SVT:s reporter får till exempel höra av näringsdepartementets Gunilla Ekberg, som också är regeringens sakkunniga i projektet om prostitution och handel med människor, att sådana här program skadar kvinnosaken och att reportern inte kan räkna med någon hjälp av kvinnojourer i framtiden om hon skulle behöva det. Ett tämligen ogenerat framförande av den fundamentalistiska doktrin som inte bara säger att ”Den som inte är för oss, är emot oss”,
utan som också lägger till ”Den som är emot oss skall tystas”.

Annons
Annons
Annons