Annons

Erik Sidenvall:Krigets retorik i religion och politik

År 1864 skrevs den psalm som blivit symbolen för den kristna militariserade retoriken - ”Onward, Christian Soldiers”. Hur psalmen har använts visar tydligt hur enkelt ett ”rent religiöst” militärt bildspråk får en politisk betydelse.

Under strecket
Publicerad

I den engelske prästmannen Sabine Baring-Goulds levnadsminnen kan man finna följande berättelse: ”Annandag pingst i Yorkshire ägnas i allmänhet åt festligheter i byskolorna. En annandag pingst för trettio år sedan hade det blivit bestämt att vår skola skulle förena sig med skolan i en grannby. Jag önskade att barnen skulle sjunga medan de marcherade från den ena byn till den andra, men jag kunde inte komma på någon lämplig sång. Så jag satt uppe hela natten, fast besluten att jag skulle skriva något själv. ”Onward, Christian Soldiers” blev resultatet. Den skrevs i stor hast och jag är rädd att rimmen är långt ifrån perfekta. Sannerligen, inget har överraskat mig mer än dess popularitet. Jag kan inte komma ihåg hur den först trycktes, men jag vet att den mycket snart trycktes i ett flertal sångsamlingar. Jag har skrivit många psalmer sedan dess, men bara två eller tre har blivit allmänt bekanta.”

”Onward, Christian Soldiers” är väl i dag det enda mer allmänt kända alstret av Sabine Baring-Goulds
omfattande författarskap. Hans övriga produktion, vilken består av mer än 40 romaner, 60 religiösa verk, otaliga samlingar av folksånger, 24 reseskildringar och guideböcker – en för oss osannolik blandning – är för de flesta bortglömd.

Annons
Annons
Annons