Kriget tuffare än alliansen trott

Under strecket
Publicerad
Annons

PERSPEKTIV | Krigstaktik
USA är halvvägs mot Bagdad men inte halvvägs mot segern. Det irakiska motståndet i söder har överraskat koalitionen och kan kullkasta de politiska och militära grunderna för hela Operation Iraqi Freedom.
Fyra dygn in på kriget finns flera sandkorn som gnisslar allt högre i det till synes väloljade amerikansk-brittiska militärmaskineriet.
Befolkningen i södra Irak skulle möta de första amerikanerna med glädje och lättnad. Men som Washington Posts David Ignatus rapporterar efter att ha rest runt finns här både glädje och ilska "en hel mosaik av känslor", samma bild ger Reuters.
Iraks näst största stad Basra skulle snabbt nås av de allierade och då skulle befolkningen inne i staden göra uppror. Glädjebilder av befriade människor skulle sändas ut över arabvärlden.

På krigets fjärde dag öppnade den USA-ledda alliansen en ny väg till Bagdad, men hindrades av markstrider och självförvållade förluster.

Annons
Annons
Annons