Kriget torpederade en ekonomisk guldålder

Det moderna samhället var på väg att göra entré. Den ekonomiska utvecklingen var urstark. Men första världskrigets utbrott innebar skoningslöst tvärstopp för handeln. I fyra artiklar i juli berättar SvD Näringslivs Fredrik Braconier om 1914 års brutalt förändrade ekonomiska spelregler – som i sin tur skapade nya förlorare - och vinnare.

Under strecket
Publicerad
AP
Foto: AP
Annons

Perioden före första världskrigets utbrott kännetecknades av stark ekonomisk och teknologisk utveckling. 1914 stod delar av världen på tröskeln till det moderna samhället. Ett internationellt valutasystem underlättade handel och bidrog till stabilitet. När de väldiga arméerna mobiliserades blev det tvärstopp med flottblockader och ubåtskrig mot handelsfartyg. Regleringar och ransoneringar vittnade om en statsmakt som tagit kontroll över samhället. Som den ledande tyske generalen Erich Ludendorff konstaterade var det ett totalt krig där samhällets alla resurser mobiliserades. Det Europa, första världskriget var i allt väsentligt ett europeiskt storkrig, som formerades efter 1918 var en annorlunda värld. Kartbilden ritades om och den politiska instabiliteten var stor. Skenande inflation i länder som Tyskland, Österrike, Ungern och Polen ruinerade många. Missnöjet pyrde och den djupa depression som startade 1929 skulle inleda marschen mot ett ännu större krig.

I sin grundläggande studie av Sveriges ekonomiska utveckling fram till 1914, ”Svenskt arbete och liv”, skrev professor Eli Heckscher om ”den enorma betydelse som tillkommer 1800-talet i den ekonomiska historien - förmodligen lika stor som hela den föregående tiden sammantagen”. Till detta omvälvande 1800-tal hör 1900-talets första tid fram till krigsutbrottet 1914. De 100 åren mellan Napoleonkrigens slut och första världskriget medförde en revolution på en lång rad områden och starkast var utvecklingen de senare 50 åren.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons