Krig och subjektsregler

Under strecket
Publicerad
Annons

Nu är det krig. Medierna innehåller dagligen självkritiska granskningar om krigsrapporteringens villkor, men också den enskilde tidningsläsaren kan behöva skärpa förmågan att läsa kritiskt.
Analysredskap tillhandahålls numera av den så kallade kritiska diskursanalysen. Det är textanalysen på modet bland språk- och samhällsvetare; en guru är britten Norman Fairclough. Jag prövar alltså tre av de mer elementära greppen på krigsrapporteringen i torsdagens och fredagens Svenska Dagbladet.
Vem talar och med vilka anföringsverb? Officiella representanter för USA och Storbritannien, liksom den militärpolitiska experten Mats Engman, kommer till tals ungefär tre gånger så ofta som representanter för Irak. Men anföringsverben är viktiga. Engman säger, medan USA:s och Storbritanniens företrädare medger, förklarar och uppger. Verben signalerar viss journalistisk distans.
En fjärde röst är den irakiska civilbefolkningens. ”En ursinnig lokalbefolkning sade”, en irakier frågar. Verbvalet är neutralt och icke
ifrågasättande.
Hur betecknas de stridande parterna? En välkänd form av journalistiskt avståndstagande är att benämna en part med ledarens förnamn eller sammansättningar med -regim. Någon Bushregim finns inte i krigsartiklarna, däremot någon gång Saddam Husseins regim och den irakiska regimen. Dominerande beteckningar är dock relativt neutrala: för den ena sidan Irak och irakier, för den andra sidan USA med koalitionen och USA-koalitionen på god andraplats.
Hur fungerar val av perspektivord (t ex tack vare, risk), och perspektivmarkerande grammatiska strukturer som subjektsval? Jo, bombningarna rapporteras ur civilbefolkningens perspektiv, övriga krigshändelser ur USA:s.

Annons

Perspektivet kan skifta mellan två meningar: ”För åttonde dygnet i rad utsattes invånarna i Bagdad av bombattacker. Samtidigt fortsatte marktruppernas framryckning mot huvudstaden och tack vare bättre väderförhållanden kunde USA åter använda sina fruktade attackhelikoptrar.” Med ett konsekvent USA-perspektiv kunde den första meningen
skrivas ”För åttonde dygnet i rad kunde USA bomba Bagdad.” Med ett Irakperspektiv kunde den andra meningen lyda: ”Samtidigt hamnar Bagdad allt närmare de framryckande amerikanska marktrupperna och på grund av ändrade väderleksförhållanden blir staden åter ett mål för de fruktade amerikanska attackhelikoptrarna.”
En mening som ”Efter en veckas offensiv verkar den irakiska regimen långt ifrån slut” innebär strikt grammatiskt ett så kallat brott mot subjektsregeln. Det är ju inte den irakiska regimen som genomfört en veckas offensiv. Men vi har snabbt vant oss att läsa om krigshändelserna ur USA-perspektiv. Därför har vi inga problem att läsa in USA som det faktiska subjektet i meningen.
Å ena sidan solidaritet med civilbefolkningen, å andra sidan USA-perspektiv på krigföringen. Så är språket i krigsrapporteringen.

Annons
Annons
Annons