Annons

Krig och fattigdom – kärnan till slaveriet

En detalj från en sumerisk  gravering visar någon typ av festlighet när det begav sig.
En detalj från en sumerisk gravering visar någon typ av festlighet när det begav sig. Foto: TT

Slaveriet går tillbaka till urminnes tider, och det är troligtvis så att det uppstått i det skede där någon form av maktrelation mellan människor upprättats. Men det är svårt att riktigt veta när det tidiga slaveriet hade sin början. Därför är det viktigt att ställa frågan ”hur” och ”varför” – vilket gör att vi kan kan närma oss kvalificerade hypoteser.

Under strecket
Publicerad

Dick Harrison.

Foto: TT

Fråga: ”Vet vi när och varför människan uppfann slaveri? Hur gick det till? Går det att resonera sig fram till tidpunkter och orsaker genom analyser av forntida källor? Eller är det en olösbar gåta?”

Dick Harrison: Eftersom slaveri nämns i urgamla källor från högkulturer över hela jordklotet är det rimligt att utgå från att ofriheten har uppstått i ett tidigt skede i samtliga civilisationer i vilka någon form av avancerad maktrelation upprättats, senast i bronsålderns riken. Längre än så kommer vi inte om vi söker efter en tidpunkt. Om vi går vidare till frågorna ”hur” och ”varför” har vi nog med material för att presentera kvalificerade hypoteser. En bra utgångspunkt är de kilskriftstexter som nedtecknades i Mesopotamiens stadsstater under 2000-talet och 1000-talet f.Kr.

Annons
Annons
Annons