Efter reklamen visas:
Elin Ekblom Porträtt Animation.mp4

”Vi kallar det en andra pandemi – breder ut sig”

Två pandemier pågår i dag – en förvärras dessutom kanske när covid-19 väl har lagt sig. Stillasittandet har ökat länge men bryter vi det kan vi stå bättre rustade inför framtida virusutbrott. Det säger Elin Ekblom Bak, docent i idrottsvetenskap vid GIH.

Publicerad

För mig och mina kollegor är det inte bara en pandemi vi har nu, utan två. I årtionden har vi rört oss allt mindre och därför ser vi inom mitt forskningsfält även fysisk inaktivitet och stillasittande som en pandemi. Kanske kommer den dessutom förvärras för väldigt många när coronakrisen är över.

Risken finns att folk i mindre utsträckning kommer röra sig fritt, åka kollektivt eller träna tillsammans med andra. En mindre vardagsaktivitet kan ha stor betydelse för folks hälsa, speciellt för de som inte i övrigt tränar regelbundet.