Kreationister för sin kamp på fel planhalva

Förespråkarna för teorin om intelligent design, som sägs vara ett vetenskapligt alternativ till Darwin, kan i ett längre perspektiv falla på eget grepp. I sin iver att framstå som trovärdiga har de åberopat liberala principer, som urholkar kreationisternas mer dogmatiska ståndpunkter.

Under strecket
Publicerad
Annons

Upplysningens vänner kan andas ut. Den religiösa nyhögern i USA upplevde i julas en kraftig motgång i vad som kallats århundradets viktigaste rättegång. Fallet gällde om teorin om intelligent design (ID) skulle få läras ut i en statlig skola i Pennsylvania som ett alternativ till evolutionsteorin. I domen fastställdes i klara ordalag att ID inte är något annat än kreationism, det vill säga kristen skapelselära, i förklädd form, och att införandet av teorin i undervisningen skulle innebära ett brott mot religionsfriheten. Domen är viktig. I vissa delstater, till exempel Kansas, är ID redan infört i skolorna som en ”motvikt” till evolutionsteori, och vid tidpunkten för rättegången pågick det i 17 delstater kampanjer för att åstadkomma liknande förändringar. I princip samtliga av dessa har nu kommit av sig eller förlorat i kraft.

En framgång för förnuftet således. Men som oftast när en sida i en viktig fråga framstår som absurd och kanske direkt farlig kan det vara värt att syna det hela närmare, att se om det inte finns något att lära av den sofistiska konsten att försvara det svagare argumentet. Det ironiska med rättegången var nämligen inte bara att det var en konservativ domare som så hårt fördömde kreationisternas försök att vinna mark. Den enda filosof och vetenskapsteoretiker som vittnade under rättegången, den klart vänstersympatiserande Steve Fuller, vittnade till försvar av ID, och detta utan att själv vara någon anhängare av teorin. Vad kan ha drivit honom att gå den konservativa högerns ärenden?

Annons
Annons
Annons