Annons

Krävs en total uppgörelse av politiken

Jag vill se en politisk partikongress där striden för en gångs skull står om den ekonomiska politikens inriktning. Klarar Thomas Östros av att föra den ekonomiska politik socialdemokratin behöver föra för att återfinna sin själ och kontakt med framtiden? Det skriver Daniel Suhonen, redaktör för SSU:s tidskrift Tvärdrag.

Under strecket
Publicerad

Ännu har inte den väsentliga diskussionen om fundamentet för den socialdemokratiska politiken kommit igång – risken är att den inte heller gör det. Grunden för den långa socialdemokratiska kräftgången där man gått från att stödjas av 45 procent av väljarkåren till att ihop med de rödgröna i detta val få bara 44 procent, hänger för mig samman med de förändringar av den ekonomiska politiken som skett under perioden från 1980-talet till nu.

Idag talar socialdemokratin om jobbpolitik, men fram till 1990 fördes en ekonomisk politik som skapade förutsättningar för full sysselsättning. Socialdemokratin som kom till makten 1932 för att lösa arbetslösheten straffas idag när massarbetslösheten återkom och blev permanent 1990-2006. Det är bara att titta på valstatistiken. Med 1990-talskrisen inleddes också den nedskärningspolitik som sedan dess har pågått inom välfärdsstaten. Den nyliberala propagandan skrek om den offentliga sektorns ineffektivitet. Omläggningen har omgestaltat hela grundförutsättningen för socialdemokratisk politik: accepterandet av massarbetslösheten och nedmonteringen av den offentliga välfärden.

Annons
Annons
Annons