Annons
X
Annons
X

Kraven på marknadsaktörer är högt ställda

REPLIK | E-LEGITIMATION

Håkan Sörman ger uttryck för stor oro över utredningsförslaget om e-legitimation som överlämnades till regeringen vid årsskiftet (Brännpunkt 25/2). Jag vill som ansvarig utredare göra en del klargöranden. Sörman anser inte att privata aktörer ska få utfärda e-legitimationer. I direktivet till utredningen sägs dock tydligt att det framtida systemet ska bygga på marknadslösningar. En helstatlig lösning har därför inte ingått i utredningens arbete.

Sörman befarar vidare att medborgaren måste använda flera e-legitimationer.

Tvärtom bygger förslaget på att de godkända leverantörernas legitimationer ska fungera i alla sammanhang.

Annons
X

Visst är kommunernas och landstingens behov av e-legitimationer mycket viktiga och måste uppfyllas i det framtida systemet. De stora investeringar som kommuner och landsting gjort kommer att passa väl in i lösningen – det är redan säkerställt.

I dag finns drygt 3,5 miljoner e-legitimationer i Sverige. Ett system som inte tillåter dessa e-legitimationer, skulle enligt min mening vara ett stort samhällsslöseri. Att utfärda traditionella id-handlingar har sedan decennier varit en angelägenhet för marknaden. Om staten skulle ta på sig detta ansvar skulle det innebära ett viktigt principiellt skifte – inte minst av integritetshänsyn – som skulle kunna ses som kontroversiellt.

Förslaget innebär att staten blir en tydlig kravställare av ett gemensamt e-legitimationssystem. Enbart de marknadsaktörer som klarar dessa högt ställda krav kommer i fråga som leverantörer.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  En viktig utgångspunkt har varit att möjliggöra nya lösningar i takt med teknikutvecklingen. Därför har utredningen föreslagit en teknikneutral lösning som bygger på väl beprövade internationella standarder – som redan nu tillämpas i landstings- och kommunvärlden.

  Den nyinrättade e-legitimationsnämnden övertar nu utredningens roll och det är min bestämda ambition att föra en omfattande dialog med berörda intressenter.

  STIG JÖNSSON

  ordförande i E-legitimationsnämnden

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X