X
Annons
X

Krävde Gud hedersmord?

Mel Gibsons film om Jesu sista timmar, ”The passion of the Christ”, som har premiär i dag, håller envist fast vid mördandets dramatik utifrån tanken att det är Gud som kräver offret. Filmen riskerar att bli en blödande kliché, som bara befäster fördomar. Några enkla svar i passionsdramat finns inte, menar Bo Larsson, forskningschef i Svenska kyrkan.

”The passion of the Christ”, Mel Gibsons 30-miljondollarfilm om Jesu sista timmar, kommer knappast att omvända någon till en tro på en god och kärleksfull Gud. I stället tvingar den betraktaren att ta del av fruktansvärt våldsamma scener där en människa plågas långt bortom vad som är nödvändigt att gestalta för att betraktaren ska förstå och i sin kropp erfara att det var en utdragen och mycket kvalfull avrättning som Jesus utsattes för.

Filmen är ett enda långt blodbad med insprängda glimtar av vem Jesus var som människa, vad han talade om och vad han gjorde i mötet med människor. Några sekunder om Bergspredikan, om äktenskapsbryterskan som undgår att stenas till döds, om intåget i Jerusalem, om den sista kvällens måltid tillsammans med lärjungarna och om Judas Iskariots öde.
Det är allt.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X