Kräv SD på svar om hela politiken

VALET 2010 Inför de stora frågorna om finans- och klimatkris framstår Sverigedemokraternas slagord i all sin ansvarslöshet. Genom att ta debatten med SD i alla frågor blir den valhänthet som tillkommer alla enfrågepartier tydlig, skriver professorn i statskunskap Leif Lewin.

Under strecket
Publicerad
Annons

På ganska kort tid har Sverige förvandlats från ett av Europas mest homogena till ett av kontinentens mest mångkulturella länder.

En för Sverige karakteristisk kombination av egenintresse, närmast av arbetsmarknadspolitisk natur, och uppslutning bakom mänskliga rättigheter och humanistiska ideal har skapat samförstånd om invandrarpolitiken. Men så kommer ett parti och dömer ut hela politiken! Inom etablissemanget uppstår panikreaktioner. Man ropar på speciella åtgärder för att bekämpa Sverigedemokraterna.

Annons
Annons
Annons