Kräv SD på svar om hela politiken

VALET 2010 Inför de stora frågorna om finans- och klimatkris framstår Sverigedemokraternas slagord i all sin ansvarslöshet. Genom att ta debatten med SD i alla frågor blir den valhänthet som tillkommer alla enfrågepartier tydlig, skriver professorn i statskunskap Leif Lewin.

Under strecket
Publicerad
Annons

På ganska kort tid har Sverige förvandlats från ett av Europas mest homogena till ett av kontinentens mest mångkulturella länder.

Annons
Annons
Annons