”Krav på tillstånd – tredje vägen i tiggarfrågan”

Christian Carlsson (KD) och Kalle Bäck (KD).
Christian Carlsson (KD) och Kalle Bäck (KD). Foto: Privat, Lennart Molin

Tillstånd förekommer redan i dag som krav för att bedriva torghandel eller för att under vissa omständigheter samla in pengar i insamlingsbössa till välgörenhet. Tillstånd skulle också vara ett rimligt krav för den som passivt tigger på offentlig plats och därmed samlar in pengar för privat bruk, skriver Christian Carlsson (KD) och Kalle Bäck (KD).

Under strecket
Publicerad
Annons

Människor som tigger har blivit en allt vanligare företeelse i Sverige. Det gäller inte minst i Stockholm och Göteborg. I Stockholm har antalet fattiga EU-medborgare som vistas i staden fördubblats sedan ett år tillbaka. En undersökning som SVT nyligen gjorde visar att det också kan ha skett en fördubbling av antalet fattiga EU-migranter i hela Sverige under det senaste året. Detta är djupt oroväckande då flertalet av dessa människor riskerar att fastna i tiggeri.

För oss står det klart att den enda långsiktigt hållbara lösningen för att komma till rätta med situationen för tiggarna är hjälp i hemländerna. Att förbättra situationen i EU-migranternas hemländer ställer krav på såväl fortsatt stöd till hjälporganisationer i dessa hemländer som sanktioner mot länder som inte förmår att ta ansvar för sina egna medborgare. Sådana krav är fullt nödvändiga, men svenska politiker har också ett ansvar för att här och nu ta itu med problemen som tiggeriet medför i Sverige.

Annons
Annons
Annons