Annons
X
Annons
X

”Krav på postboxar löser inte problemen”

Det vi vänder oss emot är inte själva postboxarna, utan att kostnader flyttas från Postnord till de som bor i flerbostadshus. Här tror vi att ministern har missförstått vår syn på saken, skriver fastighetsägarna i en slutreplik.

Foto: Tomas Oneborg

SLUTREPLIK | POSTBOXAR

En statlig utredning har föreslagit att Post- och telestyrelsen ska kunna tvinga fastighetsägare att installera och bekosta postboxar i trapphusens entréer. Detta menar vi är ett oskäligt och oroväckande förslag.

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson menar i en replik att postboxar är moderna och har framtiden för sig. Vi bostadsorganisationer har inget att invända mot postboxar som sådana. Varje fastighetsägare kan när som helst skaffa postboxar, och gör det om man bedömer att det är värt investeringen. Här tror vi att ministern har missförstått vår syn på saken. Det vi vänder oss emot är förslag om att Postnords rationaliseringar ska bekostas av de som äger och bor i flerbostadshus. Det normala är att ett affärsdrivande företag själv gör och bekostar de investeringar som krävs för att effektivisera verksamheten.

Postlagsutredningen har analyserat postmarknaden och hur den påverkas av digitaliseringen. När regeringen nu bereder en ny postlagstiftning ligger utredningens förslag till grund. Ett förslag från utredningen är att Post- och telestyrelsen ska få utfärda bindande föreskrifter om utdelning av post. Förslaget syftar uttryckligen till att tvinga ägare av flerbostadshus att på egen bekostnad installera postboxar. Kostnader som förs över på boende. Där postboxar inte installeras kommer boende att tvingas gå eller ta bilen till ett utlämningsställe för att hämta sin post.

Annons
X

Utredningen motiverar förslaget med att: ”det är rimligt att fastighetsboxar införs i flerfamiljshus till förmån för en bibehållen postservice i glesbygd”. Postnord ska alltså kunna spara in brevbärarlöner för att klara utdelningen av post där det är längre mellan husen. Det kan knappast ses som en långsiktig lösning på de problem som uppstår när digitaliseringen leder till en drastisk minskning av brevmängden.

Peter Eriksson skriver vidare att: ”kan vi med en ändrad lagstiftning bidra till minskade kostnader och en effektivare posthantering så ökar möjligheterna för en bra postservice i hela landet”. Men utredningens förslag handlar inte om att minska kostnader, utan om att flytta kostnader från Postnord till de som bor i flerbostadshus. Vi menar att detta är oskäligt mot fastighetsägare och framförallt boende. Både vi och Peter Eriksson nämner Danmark som länge haft tvingande krav på postboxar. Danmark är ett bra bevis på att tvingande krav inte är lösningen på postutdelningens utmaningar. Det var det inte i Danmark, och det kommer det inte att vara i Sverige. Det har inget med samgåendet mellan ländernas postverksamhet att göra.

Hur den samhällsomfattande posttjänsten ska garanteras i framtiden är en komplicerad fråga. Tvingande krav på postboxar är knappast en del av lösningen, utan innebär snarare konstgjord andning som kan skjuta fram problemen några år. Därför ber vi Peter Eriksson att lyfta bort kravet på postboxar ur denna diskussion.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Anders Nordstrand, vd, SABO

  Anders Lago, förbundsordförande, HSB

  Leif Linde, vd, Riksbyggen

  Marie Linder, förbundsordförande, Hyresgästföreningen

  Reinhold Lennebo, vd, Fastighetsägarna Sverige

  Ulrika Blomquist, vd, Bostadsrätterna

  Annons
  Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X