Krav på p-platser hejdar byggande

Bostadsbristen i våra städer hotar hela Sveriges tillväxt. Bygg- och fastighetsbranschen har insett behovet av lägenheter för unga men förlegade krav på antal boendeparkeringar fördyrar projekten. I värsta fall kan det leda till att inget byggs och att bostadsbristen får långtgående konsekvenser för vår välfärd, skriver företrädare för Tankesmedjan Levande Staden.

Under strecket
Publicerad
Det är hög tid att kommunerna luckrar upp p-normerna och anpassar byggandet av boendeparkeringar efter invånarnas faktiska behov, skriver företrädare för tankesmedjan Levande Staden.

Det är hög tid att kommunerna luckrar upp p-normerna och anpassar byggandet av boendeparkeringar efter invånarnas faktiska behov, skriver företrädare för tankesmedjan Levande Staden.

Foto: JUREK HOLZER
Annons

Nära hälften av Sveriges kommuner bedömer att de i dagsläget har brist på bostäder. Anledningen är att det byggs för lite. I år har drygt 25000 bostäder påbörjats i Sverige. Om bostadsbyggandet ska hålla jämna steg med befolkningsökningen är behovet snarare 40000, enligt statistik från SCB och Sveriges Byggindustrier. Underskottet ökar för varje år som går och efterfrågan gäller särskilt mindre bostäder för unga, studenter och seniorer. Byggandet av dessa bostäder måste ges rätt förutsättningar. Planerna att bygga ut Stockholms tunnelbanenät är en typ av förutsättning som skapar incitament för bostadsbyggande. Många kommuners föråldrade syn på den så kallade parkeringsnormen är däremot ett stort hinder.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons