X
Annons
X

Jenny Aschenbrenner: Krav på mätbarhet gör livet torftigt

Läs mer om Vinterns böcker 2018
Jonna Bornemark är filosof vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola.
Jonna Bornemark är filosof vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola. Foto: Volante

Hur många minuter ska Agda få duscha? Vad är en rimlig nivå av självskattad nöjdhet hos en konsument? Hur många symptom bör uppvisas hos den lidande för att hen ska kunna ges en diagnos och ett behandlingsprogram? Hur ska det säkerställas att barnen uppfyller de mål som skolan bestämt att de ska ha?

Jonna Bornemark är filosof vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola.

Foto: Volante Bild 1 av 2

Tre renässansfilosofer som har mycket att säga om våra dagars fixering vid det som kan vägas och mätas: Nicholas Cusanus (1401–1464), Giardono Bruno (1548–1600) och René Descartes (1596–1650).

Foto: IBL Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X