Annons

Jenny Aschenbrenner:Krav på mätbarhet gör livet torftigt

Jonna Bornemarks nya bok är en passionerad uppgörelse med en kultur som håller på att offra sin själ på vägandets och mätandets torftiga altare. Med hjälp av tre renässansfilosofer söker hon få syn på grunden till det hetsiga mätande som idag suger musten ur människor som jobbar med människor.

Under strecket
Publicerad

Jonna Bornemark är filosof vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola.

Foto: VolanteBild 1 av 2

Tre renässansfilosofer som har mycket att säga om våra dagars fixering vid det som kan vägas och mätas: Nicholas Cusanus (1401–1464), Giardono Bruno (1548–1600) och René Descartes (1596–1650).

Foto: IBLBild 2 av 2

Jonna Bornemark är filosof vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola.

Foto: VolanteBild 1 av 1
Jonna Bornemark är filosof vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola.
Jonna Bornemark är filosof vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola. Foto: Volante

Hur många minuter ska Agda få duscha? Vad är en rimlig nivå av självskattad nöjdhet hos en konsument? Hur många symptom bör uppvisas hos den lidande för att hen ska kunna ges en diagnos och ett behandlingsprogram? Hur ska det säkerställas att barnen uppfyller de mål som skolan bestämt att de ska ha?

Annons
Annons
Annons