Krav på kortare väntetid i vården

Kortare väntan på specialist och hårdare tryck på landstingen så att de verkligen uppfyller vårdgarantins tidsgränser. Det är huvuddragen i den utredning om patientens rätt i vården som i morgon överlämnas till social­minister Göran Hägglund.

Under strecket
Publicerad
Annons

Utredningen som tillsattes förra hösten har bland annat haft till uppgift att granska vårdgarantin och patientens rätt att fritt välja vårdgivare. Tidigare granskningar har visat att patientens möjligheter att själv välja läkare inom primärvården inte alltid fungerar som det var tänkt.

Det har också varit uppenbart att många landsting inte uppfyller vårdgarantins tidsgränser. Vårdgarantin innebär rätt till kontakt med vården samma dag man ringer, tid för läkarbesök inom sju dagar, besök hos specialist inom 90 dagar och påbörjad behandling inom ytterligare 90 dagar.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons