Annons

”F-kassan har svårt att hantera neurologiska symtom”

När läkare måste skriva nya formuleringar för att beskriva samma sak tränger det undan vård och behandling, skriver Johan Zelano.
När läkare måste skriva nya formuleringar för att beskriva samma sak tränger det undan vård och behandling, skriver Johan Zelano. Foto: Josefin Bergenholtz, Göteborgs universitet, Staffan Löwstedt

Försäkringskassan underkänner gång på gång bedömningar av neurologiska symtom. Vi läkare som arbetar med dessa patienter måste ägna mycket tid åt att skriva nya intyg – med samma budskap, skriver Johan Zelano, Svenska neurologföreningen.

Under strecket
Publicerad

Flera medier har rapporterat hur personer med kvarvarande neurologiska symtom efter covid-19 riskerar att utförsäkras. Försäkringskassans generaldirektör har sagt att detta beror på att sjukdomen är ny och att kunskap saknas.

Förklaringen haltar och skymmer viktigare, mer grundläggande, problem. Inom neurologin har vi under flera år diskuterat svårigheten för personer med liknande symtom orsakade av neurologisk sjukdom att få sjukpenning. Vi talar då om sjukdomar man känt till sedan antiken – stroke, MS och epilepsi. Försäkringskassan underkänner gång på gång läkarbedömningar och kräver intygskompletteringar i en takt som gör patienter förtvivlade och neurologer utmattade. Svårigheterna för personer med resttillstånd efter covid-19 beror alltså inte på att sjukdomen är ny, utan på brister i systemet.

Annons
Annons
Annons