Krav på att överge Förbifarten är korsiktigt

Under strecket
Publicerad
Annons

Miljöpartiet uppmanar på oss moderater att slopa Förbifarten och införa trängselavgifter på Essingeleden (
Brännpunkt 16/1). Vårt svar är att Moderaterna hade modet att ändra sig och se att trängselavgifter är bra för stockholmarnas framkomlighet, men när kommer Miljöpartiet våga ändra sig om förbifarten? Förbifart Stockholm behövs för det växande Stockholm, och anläggandet av förbifarten kommer att underlätta framkomligheten i hela regionen.

Trängselavgifterna finansierar idag satsningar på kollektivtrafik och vägar, precis som det stod i folkomröstningen om trängselavgifter. Här finns Förbifart Stockholm, men även satsningar som Citybanan och spårvägar samt upprustning av Saltsjöbanan, Lidingöbanan och Roslagsbanan, som alla ökar framkomligheten för stockholmarna. Totalt lägger vi tillsammans med våra partners i Stockholm-Mälarregionen 100 miljarder de närmaste åren för att öka kapaciteten på våra vägar och spår. Det är viktiga investeringar för att öka framkomligheten i hela Stockholm.

Annons
Annons
Annons