Krav på 40 procent kvinnor i styrelser

KVOTERING Utvecklingen mot en jämn könsfördelning i näringslivets styrelser går alldeles för långsamt. Det anser justitieminister Thomas Bodström och tillsätter därför en utredning för att ta fram ett lagförslag om könskvotering i bolagsstyrelser.

Under strecket
Publicerad
Annons

Utvecklingen mot en jämn könsfördelning i näringslivets styrelser går alldeles för långsamt. Det anser justitieminister Thomas Bodström och tillsätter därför en utredning för att ta fram ett lagförslag om könskvotering i bolagsstyrelser. Genom att ändra aktiebolagslagen vill regeringen kunna kräva att minst 40 procent av ledamöterna i de stora aktiebolagens styrelser är av vardera kön.

Trots interna motsättningar ser Margareta Winbergs gamla hot om könskvotering ut att kunna bli allvar. Under fredagen aviserade justitieminister Thomas Bodström att ett nytt lagförslag som kan kräva minst 40 procent kvinnor i aktiebolagens styrelser.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons