Kräv 50 procent män i förskolan

Under strecket
Publicerad
Annons

Det talas jämt och ständigt om vikten av att papporna tar sitt ansvar och tar ut pappaledighet. Men var skulle vi egentligen få den största vinningen om vi vill uppnå ett mer jämställt samhälle? Jo, om vi får fler män i förskolan.
De flesta barn börjar i förskolan vid ett års ålder vilket innebär att den största delen av deras vakna tid tillbringar de på institution med anställd personal, inte ihop med föräldrarna.Därför borde kravet på kvotering av manlig barnomsorgspersonal vara större. Kräver man 50 procent i hemmet så borde förskolan också ha kravet 50 procent.
Den största boven i dramat är att förskolan är en kvinnodominerad arbetsplats, vilket innebär ett låglöneyrke. För att få dessa yrken och arbetsplatser mer attraktiva för männen att söka sig till krävs det att ingångslönerna kraftigt höjs. Detta kan förslagsvis åstadkommas snabbt genom en punktinsats där man höjer ingångslönen och ökar lönen för de anställda inom barnomsorgen med 10 000 kronor i månaden. Detta kan inte tas från någon
”lönepott” utan måste läggas som en engångssatsning från samhällets investering i ökad jämställdhet.
Först när lönen är rimlig kan vi få fler män att jobba inom barnomsorgen.
Först när fler män gör det kan vi få en rimlig chans att få flickor och pojkar att bli lika värda.

Majvor Sintorn
Maria Johansson

Annons
Annons
Annons