Annons

Kränk inte utsatta familjer

Under strecket
Publicerad

Debatten om de apatiska flyktingbarnen har tagit ny fart genom två nya initiativ från våra centrala myndigheter. För tre veckor sedan gav Socialstyrelsen ut ett meddelandeblad om ”asylsökande barn med uppgivenhetssymtom”. Det var riktat till oss som arbetar inom hälso- och sjukvården.
I bladet sägs bland annat: ”Även om det inte råder enighet om hur vanligt ett manipulerande beteende är, är det viktigt att de som har ansvar för insatser för och vård av asylsökande barn alltid beaktar denna möjlighet.”
Som barnläkare reagerade vi på sådana formuleringar och krävde att bladet skulle omarbetas. En animerad debatt pågår nu mellan Socialstyrelsen och oss.

Som SvD kunnat rapportera har sedan Migrationsverket dragit sitt strå till stacken genom att polisanmäla ett tiotal familjer med svårt sjuka barn för övergrepp och vanvård. Det må så vara. Märkligare är de kommentarer man givit.
”I många fall finns det konstigheter”, säger till exempel verkets taleskvinna Annica Ring efter drygt ett års arbete med denna
problematik: ”Man kan ha tagit med sig barn hit för att offra i asylprocessen.”
Och för att ge extra tyngd åt sin förmodan tillägger hon: ”Vi är duktiga på att tycka synd om människor i Sverige.”

Annons
Annons
Annons