Kranen kraschade in på övervåningen

Under strecket
Publicerad
Annons

Populationsstudier visar att det går en flicka på tre pojkar med ADHD. Men i statistiken över vilka som får vårdbidrag går det en flicka på sex pojkar. Någon skillnad i försäkringskassornas bedömning av pojkars och flickors behov finns inte, visar en rapport som Riksförsäkringsverket tagit fram tillsammans med Socialstyrelsen, Skolverket och fyra andra myndigheter.

Eftersom besluten om vårdbidrag är en spegling av hur många barn som får diagnosen ADHD betyder det att många flickor inte upptäcks. Svenny Kopp kallar det en pojkdiagnos. - Flickor och pojkar har olika beteenden. Det är ju en diagnos som handlar mycket om utagerande. Hon har i dagarna avslutat en studie av 100 flickor med ADHD som visar att flickorna upptäcks senare än pojkarna. Gemensamt för flickorna i skolålder är att de har underkänt i basämnena, saknar vänner och fritidsintressen. Men få har fått någon hjälp för sina problem och många har inte ens blivit upptäckta av lärarna. Ofta har föräldrarna sökt hjälp hos sjukvården utan resultat.

Annons
Annons
Annons