Annons

”Krämare” ger liv åt staden

MISSFÖRSTÅDD ROLL. Kritiken mot gallerior, inglasningar och nya etableringar bygger på en missuppfattning om handelns roll i stadsutvecklingen. Vi menar att handel är en förutsättning för en levande stadsmiljö, inte ett hot, skriver Jerker Söderlind och Per Eriksson, verksamma i nätverket City i Samverkan.

Under strecket
Publicerad

Smaka på dessa formuleringar: krämare, kommersialism, snäva vinstintressen, inskränkningar av det ­offentliga rummet, konsumtionshets och likriktande köp­tempel.

Orden antyder att handel fördärvar vår kultur och våra städer. Med några exempel från Stockholm vill vi visa på en annan sanning.

Annons
Annons
Annons