Kraftigt vinstlyft för Skandia

Skandiakoncernen pressar upp sitt rörelseresultat med närmare 250 procent tredje kvartalet. Samtliga divisioner upplever kraftig tillväxt och vd Hans-Erik Andersson beskriver resultatet som ”över koncernens prognoser”. Resultatet är också bättre än vad marknaden väntat sig.

Under strecket
Direkt, TT
Publicerad
Annons

Skandiakoncernen redovisar för det tredje kvartalet ett rörelseresultat på 2.277 miljoner kronor (655) enligt embedded value utan anpassning till IFRS. Resultatet har påverkats positivt av finansiella effekter med 1.352 miljoner kronor under kvartalet (-60).

Resultatet kan jämföras med analytikernas snittprognoser som låg på 1.743 miljoner kronor, enligt SME Direkt. I prognosen ingår finansiella effekter med i snitt 788 miljoner kronor.

Annons
Annons
Annons