Kraftigt uppsving för e-handeln 2004

En uppgång med 36 procent. Det är facit för postorderföretagens e-handelsförsäljning under 2004, enligt statistik från Svenska postorderföreningen (SPF).

Under strecket
TT
Publicerad
Annons

Trots den kraftiga ökningen har tillväxttakten, mätt i procent, klingat av något jämfört med 2003, då motsvarande uppgång var 46 procent.

Enligt SPF domineras den svenska e-handeln av postorderföretagen, som tillsammans omsatte nästan 8 miljarder kronor i fjol, inklusive moms. Drygt en fjärdedel av den totala katalogförsäljningen sker via nätet.

Annons
Annons
Annons