Kraftigt ökad försörjningsbörda

Försörjningsbördan kommer att öka markant fram till 2030. En allt större del av befolkningen är då 65 år eller äldre.

Under strecket
Publicerad
Annons

Samtidigt står utrikes födda för hela ökningen av arbetskraften.

Enligt en prognos från Statistiska centralbyrån (SCB) beräknas arbetskraften, personer mellan 20 och 64 år, att öka med 175 000 personer till 2030. I prognosen tas ingen hänsyn till dagens lågkonjunktur eller framtida konjunkturvariationer, eftersom det är en långsiktig prognos.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons