Kraftig prishöjning på spannmål

Torka och översvämningar gör att världsproduktionen av spannmål går ner kraftigt i år. I kölvattnet av de minskade skördarna kommer höjda priser.

Under strecket
TT
Publicerad
Annons

Men lagren av spannmål är mer välfyllda i år än vid prischocken 2007-2008. Därför finns det gränser både för hur mycket priserna kommer att stiga och hur länge de höga priserna ska hålla i sig, bedömer Jordbruksverket i en sammanställning av det globala marknadsläget.

Det internationella organet International Grain Council (IGC) har justerat ned sin prognos för världsproduktionen i år av spannmål med 23 miljoner ton jämfört med bedömningen i början av sommaren. Både vete- och kornskördarna väntas bli väsentligt lägre, medan den tidiga prognosen står sig när det gäller skörden av majs.

Annons
Annons
Annons