Kraftig ökning av resistent bakterie

En ny, supersmart bakterie som överlistar antibiotika har nu kopplat greppet och gått om sin äldre konkurrent, den så fruktade resistenta stafylokocken (MRSA). – Det rapporteras nu dubbelt så många ESBL-fall per månad i Sverige som fall av MRSA.a

Under strecket
Publicerad
Annons

Det konstaterar överläkare Johan Struwe på Smittskyddsinstitutet där man ställt samman de första sex månadernas anmälningar om ESBL-fall från laboratorier ute i landet.

Följden av spridningen är att banala infektioner som vi sedan länge betraktat som lätta att behandla har fått nya, skrämmande egenskaper:

Annons
Annons
Annons