Krafter som motarbetar kvinnors frihet vinner mark

Under strecket
Publicerad
Annons

Sedan 1946 har FN:s Kvinnokommission sammanträtt vid 56 tillfällen. Det har varit en institution för framsteg för världens kvinnor och förbättringar för världens jämställdhet. Kommission var pådrivande när världssamfundet antog deklarationen om avskaffandet av all diskriminering mot kvinnor och initierande i skapandet av FN-organen Unifem och UN Women.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons