Annons

Köttfria måndagar löser inga problem

Köttfria måndagar är inte lösningen på klimatfrågan. Istället borde svenska bönder producera mer kött eftersom den är en av de mest klimatsmarta i världen, skriver Helena Jonsson, förbundsordförande LRF.

Under strecket
Publicerad

I debatten om matens påverkan på klimatet är det viktigt att skilja på produktion och konsumtion av kött. De svenska bönderna borde producera en större andel – inte mindre – av världens köttkonsumtion. Jordens befolkning växer och med den antalet munnar att mätta, och den svenska köttproduktionen är en av de mest klimatsmarta i världen.

Den senaste tiden har köttkonsumtion i allmänhet och köttfria måndagar i synnerhet debatterats flitigt. Om det senare är rätt väg att gå eller ej låter vi vara upp till konsumenten, men oavsett vad man väljer att äta bör man ha möjlighet att göra ett informerat val.

Annons
Annons
Annons