Annons
X
Annons
X

Köttfria måndagar löser inga problem

Köttfria måndagar är inte lösningen på klimatfrågan. Istället borde svenska bönder producera mer kött eftersom den är en av de mest klimatsmarta i världen, skriver Helena Jonsson, förbundsordförande LRF.

Svenska köttdebatten

BRÄNNPUNKT | KÖTTFRI MÅNDAG

Utsläppen från nötkött faktiskt skulle kunna minska till nästan noll genom att till exempel kombinera bete och trädplantering på gammal åkermark
Helena Jonsson

I debatten om matens påverkan på klimatet är det viktigt att skilja på produktion och konsumtion av kött. De svenska bönderna borde producera en större andel – inte mindre – av världens köttkonsumtion. Jordens befolkning växer och med den antalet munnar att mätta, och den svenska köttproduktionen är en av de mest klimatsmarta i världen.

Den senaste tiden har köttkonsumtion i allmänhet och köttfria måndagar i synnerhet debatterats flitigt. Om det senare är rätt väg att gå eller ej låter vi vara upp till konsumenten, men oavsett vad man väljer att äta bör man ha möjlighet att göra ett informerat val.

Annons
X

Den aktuella diskussionen om hur man nyttjar jordens resurser på ett mer effektivt sätt är oerhört viktig. Vi bönder har stor kunskap om inte bara vad vi kan göra på den enskilda gården, utan också om den globala situationen, markanvändning och hur världen ska kunna producera livsmedel och energi till en allt ökande befolkning. Ökade satsningar på biogas, bättre nyttjande av naturbetesmarker och andra klimatåtgärder kan minska svenskt lantbruks klimatgasutsläpp ytterligare.

Det finns en poäng med att i debatten skilja på den svenska produktionen av kött och den svenska konsumtionen av detsamma. Utsläppen av klimatgaser från produktionen kan minskas genom olika åtgärder, vilka svenska bönder kontinuerligt jobbar med. Även utsläpp från konsumtionen kan minskas, om man som konsument väljer det mest klimatsmarta alternativet och om man äter upp de 15 procent av maten som idag istället slängs. Såväl producenter som konsumenter kan alltså, i högre grad än i dag, dra sitt strå till stacken. Den 40-procentiga ökning av köttkonsumtionen som skett sedan 1990 har nästan uteslutande bestått av importerat kött, vilket många gånger inte är det mest klimatsmarta.

Med en växande befolkning globalt och en ökad konsumtion av kött är det viktigt att det kött som produceras ger minsta möjliga klimatavtryck. Då är det viktigt att komma ihåg att det är skillnad på kött och kött – produktion som bidrar till regnskogsskövling eller som på andra sätt är ohållbar är inte rätt väg. Men om debatten ensidigt handlar om att minska konsumtionen finns en uppenbar risk att det är det mest hållbart producerade, och därmed dyrare, köttet som väljs bort på grund av okunskap. Det är inte att göra klimatet en tjänst.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Svensk köttproduktion ligger väldigt bra till ur klimatsynpunkt, bland annat tack vare hög effektivitet och god djurhälsa. Alltså borde den svenska produktionskapaciteten av kött nyttjas bättre, och vi borde producera en större andel av världens köttkonsumtion. En rapport från Jordbruksverket visar att utsläppen från nötkött faktiskt skulle kunna minska till nästan noll genom att till exempel kombinera bete och trädplantering på gammal åkermark.

  Det är viktigt att inte titta på klimatfrågan isolerat utan se den i ett helhetsperspektiv. När det gäller till exempel köttets klimatutsläpp får man inte glömma bort att idisslarna (det vill säga korna) starkt bidrar till den biologiska mångfalden och kan produceras på marker där inget annat livsmedel kan odlas. En mycket viktig aspekt, som i debatten tenderar att glömmas bort.

  Oavsett om man som konsument vill äta kött eller grönsaker på måndagar så kan svenska bönder leverera råvarorna. Vi tror inte att köttfria dagar är lösningen på klimatfrågan, däremot tror vi på en diskussion om våra matval varje dag i veckan. Svenska bönder och konsumenter kan göra stor klimatnytta tillsammans genom att producera livsmedel på bästa sätt och göra medvetna val i mataffären.

  HELENA JONSSON

  förbundsordförande LRF

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X