Annons
X
Annons
X

Kött fyrdubblar cancerrisk

Överkonsumtion av animaliskt protein från kött och mjölk fyrfaldigar risken att dö i cancer, visar en ny studie. Men bara före 65 års ålder, därefter behöver vi äta betydligt mer protein.

Foto: JUREK HOLZER/TT

Forskarna bakom 5:2-dieten pekar nu ut övergödning av protein i medelåldern som en dominerande orsak till förtida död.

De som i medelåldern äter mest animaliskt protein från kött och mejerivaror löper fyra gånger större risk att dö i cancer inom 18 år och den totala dödligheten av alla orsaker ökar med 75 procent. Men efter 65 år är bilden spegelvänd: Då behöver vi växla från ett lågt till ett högt proteinintag för att kompensera för ett sämre upptag och fallande hormonnivåer.

I alla åldersgrupper är ett högt proteinintag förknippat med ökad risk att insjukna i typ-2-diabetes.

Annons
X

Det visar en studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Cell Metabolism. Den bygger på data om 6381 personer som ingått i kostundersökningen NHANES III, administrerad av det amerikanska smittskyddsinstitutet CDC.

För dem som bytte animaliskt protein mot vegetabiliskt protein eller fisk tunnades risken ut eller försvann helt.

Det är två grupper av internationellt välkända forskare som samtidigt publicerar liknande resultat från studier på människor och djur. Budskapet är att höga intag av animaliskt protein skadar hälsan genom förhöjda halter av tillväxthormoner och inte minst den insulinliknande tillväxtfaktorn IGF-1.

Det är skrämmande hur många som dör i förtid på grund av att de äter för mycket animaliskt protein.
Valter Longo

– Det är dags att gå ut och säga stopp. Vi har tillsammans täckt in den här risken ur alla vinklar med forskning som går 20 år tillbaka i tiden. Resultaten är entydiga. Det är skrämmande hur många som dör i förtid på grund av att de äter för mycket animaliskt protein, säger Valter Longo, professor vid University of southern California Davis, till SvD.

Det var Valter Longo som hjälpte den engelske journalisten Michael Mosley att fasta i den BBC-dokumentär som lanserade 5:2-dieten och han är en av de mest citerade forskarna i den bästsäljande dietboken.

Idag är hans och de övriga forskarnas budskap att en stor del av den hälsobringande effekt som uppnås genom fastedieter också kan nås enbart genom att äta mindre animaliskt protein. Omvänt kan proteinrik mat under ätdagarna förta effekten av fastan för personer som till exempel går på 5:2-dieten.

– Lösningen är mycket enkel: ät mindre protein och växla till vegetabiliska källor. De stimulerar inte kroppens tillväxthormoner till samma skadligt höga nivåer.

Forskarna ger rådet att inte äta mer än 0,8 gram protein per kilo kroppsvikt per dag, vilket är Världshälsoorganisationen WHO:s rekommendation för att täcka vuxnas behov. De är samtidigt kritiska till att officiella näringsrekommendationer i både Sverige och USA öppnar för långt högre nivåer. En stor del av svenska folket har det medelhöga intag motsvarande 10-20 procent av energin som enligt studien ger en trefaldig cancerrisk, utan att det strider mot de Nordiska näringsrekommendationerna.

När forskarna jämförde olika åldersintervall upptäckte de att risken med att överkonsumera protein försvann vid 65-70 års ålder. Därefter var det en stor hälsofördel att öka från ett lågt till ett högt intag.

– Det är första gången någon gjort den uppdelningen. Om man tittar på hela gruppen över 45 år så tar de motstridiga effekterna i olika åldersintervall ut varandra och det ser ut som högt proteinintag saknar effekt. Så är det i många studier. Men den här ålderskillnaden är väl känd från djurförsök och vi väntade oss att hitta den, säger Valter Longo.

**Som en del av **åldrandet förtvinar muskelmassan samtidigt som förmågan att ta upp protein minskar. Hos äldre sjunker dessutom halterna av tillväxthormonet IGF-1.

Höga halter av IGF-1 har i många djurförsök och även studier på människor kopplats till ökad cancerrisk och snabbare åldrande på cellnivå.

– Men att fortsätta trycka ned IGF-1 för äldre är meningslöst och kan leda till skröplighet, säger Valter Longo.

Valter Longo och en av medförfattarna, Jaime Guevara-Aguierre verksam i Quito, rapporterade 2011 att bergsbor i Ecuador med Larons syndrom som orsakar kortväxthet var befriade från diabetes och cancer. De har mycket låga halter av tillväxtfaktorn IGF-1.

I en annan studie i Cell Metabolism beskriver forskare från Harvard och Universitetet i Sydney utifrån djurförsök att proteinintaget är viktigare än det totala kaloriintaget för cancer och åldrande.

Mest fördelaktigt är enligt båda studierna en lågproteindiet som är hög i fiberrika kolhydrater.

Annons
Annons
X
Foto: JUREK HOLZER/TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X