”Kostsamt misstag att avveckla kärnkraften”

Foto: Adam Ihse/TT, Lars Pehrson

Ett ersätta kärnkraft med vindkraft energimässigt kostar stora summor och medför betydande negativa miljökonsekvenser. Det skriver flera ledamöter i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.

Under strecket
Publicerad
Vindkraftverk ger mycket stor påverkan på den lokala miljön. Här ses Kalahatten i Piteå kommun. ”Gräsmattan” nedanför tornen är fullvuxen skog och man kan ana kraftledningen i förgrunden.

Vindkraftverk ger mycket stor påverkan på den lokala miljön. Här ses Kalahatten i Piteå kommun. ”Gräsmattan” nedanför tornen är fullvuxen skog och man kan ana kraftledningen i förgrunden.

Foto: Helena Landstedt/TT
Annons

Sverige har under lång tid haft ett väl genomtänkt, väl fungerande och kostnadseffektivt elsystem, som levererat säker el med små miljökonsekvenser baserat på vatten- och kärnkraft. Energiöverenskommelsen stakar ut en ny väg för det svenska elsystemet utan konsekvensanalys. Det saknas behovsanalys beträffande effekt och energi med fördelning i tid och rum. Det saknas även funktionskrav avseende stabilitet, elkvalitet, leveranssäkerhet et cetera samt specificerade miljökrav och jämförelser av alternativa systemlösningar och systemkostnader.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons