Annons
X
Annons
X

Kostexperter har band till industrin

Minst tio av 21 experter i den EU-panel som bedömer risker med tillsatser i maten har starka ekonomiska band med industrin, visar SvD:s granskning. Just nu utreder gruppen de kritiserade azofärgerna. Både Socialstyrelsens och Livsmedelsverkets generaldirektörer säger att uppgiften understryker behovet av att medierna granskar misstänkt jäv.

Medan Socialstyrelsen gör sig av med experter som kan misstänkas för jäv, domineras den expertpanel som på EU-nivå utvärderar tillsatser i maten av personer med starka band till industrin. Det framgår av de intressedeklarationer som ledamöterna i den så kallade AFC-panelen själva lämnat.

Panelen sorterar under EU:s livsmedelsmyndighet EFSA och har i flera decennier försett EU-kommissionen med beslutsunderlag för godkännande av tillsatser i maten. På den långa lista med omtvistade ämnen som bedömts och fått klartecken finns azo-färgämnen, smakförstärkare som natriumglutamat, sötningsmedel som aspartam och plastkemikalien bisphenol.

De handlingar SvD studerat visar att tio av 21 ledamöter i panelen själva uppger att de har ekonomiska band till livsmedelsindustrin. Fem av redovisar kontakter med International life science institute. ILSI är ett globalt nätverk med huvudkontor i Washington som finansieras av flera hundra av världens största livsmedels-, läkemedels- och kemiföretag.

Annons
X

Industrins inflytande märks särskilt hos AFC-panelens mest inflytelserika ledamöter. Panelens ordförande Susan Barlow rapporterar exempelvis uppdrag åt ILSI och aromindustrin medan vice ordföranden John Christian Larsen är medlem i ILSI Europe. Den andre av de två viceordförandena Karl-Heinz Engel är konsult åt bland annat Ajinomoto som tillverkar sötningsmedlet aspartam, genteknikföretaget Monsanto samt Kraft som är ett dotterbolag till tobaksjätten Phillip Morris.

Tre medlemmar i panelen rapporterar att deras forskning är finansierad av företaget Nestlé.

– De här uppgifterna visar hur viktigt det är att medierna granskar misstänkt jäv och att den frågan hela tiden hålls levande. Ledande experter kommer alltid att vara efterfrågade från alla håll, och enskilda uppdrag behöver inte diskvalificera, men man måste föra en ständig diskussion kring hur man balanserar detta och vad det här nära samarbetet får för konsekvenser för trovärdigheten, säger Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm.

ILSI är ett globalt nätverk som byggdes upp på 1980-talet och som under sina första år profilerade sig som stödtrupp för tobaksindustrin. Med åren har ett intimt samarbete utvecklats med reglerande myndigheter i hela världen.

Mycket omdiskuterat blev ILSI:s bidrag till en FN-rapport som 1998 kraftigt tonade ned sockrets betydelse för den globala fetmaepidemin.

2006 fråntogs ILSI sin exklusiva status i Världshälsoorganisationen WHO. Detta sedan 17 organisationer, bland annat ett antal amerikanska fackföreningar, påpekat att ILSI inte stod fria från ekonomiska intressen och att ett nära samarbete därmed stred mot WHO:s stadgar.
– Jag har hört talas om ILSI men har inte haft anledning att undersöka organisationen närmare. Om det finns organisationer som på olika sätt försöker påverka och vinkla forskningen så är det mycket viktigt att detta lyfts fram och diskuteras i media, säger Livsmedelsverkets generaldirektör Inger Andersson.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X