X
Annons
X

Korttidsarbete för kommande kriser

Regeringen ska utreda förutsättningarna för ett system för korttidsarbeten vid en framtida ekonomisk kris.

Kostnaderna när de anställdas löner och arbetstider skärs ner ska i dessa lägen bäras av arbetsgivare, arbetstagare och staten.

Anders Borg understryker att diskussionerna kring korttidsarbete i huvudsak är parternas egna, som regeringen inte kommer att lägga sig i.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X